Volume colective de creatie literarã

Sub directa coordonare a unui grup de scriitori profesionisti, membri ai asociatiei culturale A.S.P.R.A. - Asociatiei Scriitorilor pentru Promovarea Realizãrilor Artistice, revista Boema, împreunã cu editura InfoRapArt a finalizat proiectele de editare a patru volume colective de creatie literarã:

  • Petale lirice - poezie, 232 pag, ISBN: 978-973-88643-7-5
  • Noaptea curcubeielor lungi - prozã, 240 pag, ISBN: 978-973-88643-8-2
  • Simfonia cuvintelor - poezie, prozã, teatru, umor, 240 pag, ISBN: 978-606-92540-2-8
  • Mozaic literar - poezie, prozã, eseu, umor, 252 pag, ISBN: 978-606-92540-5-9
  • Preaplin de cuvinte - poezie, prozã, eseu, umor, 202 pag, ISBN: 978-606-92540-8-0

Mai jos puteti vedea copertele acestor carti si alte detalii de editare.

NOU! NOU! NOU!

Datoritã unor solicitãri noi de înscriere, asociatia culturalã A.S.P.R.A. - Asociatia Scriitorilor pentru Promovarea Realizãrilor Artistice, va demara în perioada urmãtoare un nou proiect de antologie colectivã, care va îngloba, într-o structurã ingenioasã, poezie, prozã scurtã, eseu, teatru si umor. Doritorii pot sã se înscrie de pe acum pentru locurile limitate care au mai rãmas.

Procedura de lucru va fi, practic, cea cunoscutã:

1. Trimiteti textele propuse si, optional, un scurt CV literar si/sau o pozã de autor, pânã la data limitã de 15 ianuarie 2012:
a) prin email, la una din adresele: boema@inforapart.ro, office@inforapart.ro, sau
b) prin postã, sau personal, la adresa: Asociatia ASPRA (Revista BOEMA), Str. Al. I. Cuza, Nr. 47, Bloc Cristal, Sc. 2, Ap. 4, CP: 800010, Galati (în spatele Prefecturii).

2. Textele vor fi selectate de cãtre un juriu, dupã care veti primi un rãspuns cu decizia acestuia, însotitã eventual de indicatii pentru structurarea si (re)organizarea materialelor de publicat.

3. Pânã la data de 30 ianuarie 2012, cei selectati pentru aparitia în volum vor trebui sã doneze asociatiei nonprofit ASPRA, suma aferentã numãrului de exemplare solicitat (minim 3 exemplare; un exemplar = cca. 200-250 pagini = cca. 25 lei).

4. Dupã aparitie, cãrtile vor fi expediate autorilor si/sau celor care le-au comandat, prin postã, taxele si celelalte costuri de livrare fiind suportate de cãtre asociatie.

Participarea este benevolã. Nu se plãtesc drepturi de autor!

Cei înscrisi vor fi tinuti la curent cu evolutia proiectelor.
Telefonic (la numerele 0726 337376, 0336 800313) sau prin e-mail (adresele indicate) puteti solicita orice informatii suplimentare.

Notã: Puteti trimite prin email propuneri privind titlul urmãtorului volum colectiv! Cel mai frumos dintre cele propuse va fi ales ca titlu al volumului.

 

CÃRTI APÃRUTE

1. PETALE LIRICE,
antologie colectivã de poezie
Prefatã semnatã de scriitoarea
Melania Cuc

2. NOAPTEA CURCUBEIELOR LUNGI,
antologie colectivã de prozã, eseu si umor
Prefatã semnatã de scriitorul Dimitrie Lupu

s

3. SIMFONIA CUVINTELOR,
antologie colectivã de poezie, prozã, teatru si umor
Prefatã semnatã de scriitorul Petre Rãu

4. MOZAIC LITERAR,
antologie colectivã de poezie, prozã, eseu si umor
Prefatã semnatã de scriitorul Petre Rãu

5. PREAPLIN DE CUVINTE,
antologie colectivã de poezie, prozã, eseu si umor
Prefatã semnatã de scriitorul Paul Sân-Petru

Volumele au apãrut în conditii tipografice deosebite (format A5, interior a/n, hârtie 80 gr./mp, coperte policromie, carton 280 gr/mp, lucios, brosare cu termoclei, 232 pagini primul volum, 240 pagini al doilea si al treilea volum, 252 pagini al patrulea volum, 202 pagini al cincilea volum).

 

Cenaclul online «Noduri si Semne» Revista literarã Boem@