Cenaclul literar «Noduri si Semne» NODURI ŞI SEMNE Cenaclul literar «Noduri si Semne»
Cenaclul literar «Noduri şi Semne» - «Nu e nimic mai inspaimantator decat ignoranta in actiune.» - [Johann von Goethe]
NOUTĂŢI POEZIE PROZĂ ESEU TEATRU UMOR DIVERSE BIBLIOTECĂ
HOME
CREAŢII LITERARE
Autori-Texte-Opinii
Adaugă un text
Modifică/Şterge text
Modifică/Şterge opinie
ÎNREGISTRĂRI
Înscrie-te!
Modifică înscrierea
Şterge înscrierea
Schimbă parola
NOUTĂŢI
Ultimul text plasat
Ultimul autor înscris
Lista textelor
Lista comentariilor
OPINIA TA
Spune-ţi părerea!
NOU! NOU! NOU!
Termeni & Condiţii
Link-uri utile
Vrei un site personal?
CyberPoems
Poeme cibernetice
Soft nominalizat la Concursul Naţional de e-content, mai-2005
[Free download]
SITE-URI PRIETENE
»  Portal de divertisment
»  Anticariat online
»  Poeme cibernetice
»  Meditaţii, meditatori
»  AnteCV - Testare online
»  Management sexual
»  Testare/evaluare offline
»  Pro LOTO 6/49, 5/40
  Vizitatori:  15400980  
  Useri online:   2  
Cenaclul «Spune ceva»

Revista literara BOEMA

Filme si aplicatii multimedia educationale

DONATI
PENTRU CULTURĂ


Anunţuri: Antologie literară colectivă  
Autor: Florin T. Roman ( Florin T. Roman ) - [ ESEU ]
Titlu: Lucian Boia - istoric sau mit? -partea I
Dacã cineva nu e la curent cu sensul actual al cuvântului "naţionalism" îl poate lesne afla din DEX - ediţia a II-a: doctrinã politicã bazatã pe apãrarea (uneori exageratã) a drepturilor şi aspiraţiilor naţionale, sau din Marele dicţionar de neologisme: politicã şi ideologie care urmãresc întreţinerea izolãrii şi aţâţarea urii de rasã şi naţionalitate; tendinţã de a aprecia exclusiv şi exagerat tot ceea ce aparţine propriei naţiuni.
Nelãsându-se deloc afectat de naţionalism, profesorul Lucian Boia de la Universitatea din Bucureşti a devenit, step by step, un mare istoric al României, poate cel mai mare. Cine nu a spicuit mãcar câte ceva dintre scrierile Domniei sale nu poate susţine cã are culturã generalã. Orice român autentic, dacã n-a citit încã, trebuie neapãrat sã citeascã cel puţin trei cãrţi scrise de reputatul istoric: "Istorie şi mit în conştiinţa româneascã", "Douã secole de mitologie naţionalã", "Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit". Veţi învãţa, cu certitudine, o mulţime de lucruri interesante, de care habar n-aveaţi, şi vã veţi lãrgi considerabil orizontul spiritual privitor la Istoria României, dar nu numai.
De exemplu, veţi afla cã lumea întreagã, inclusiv istoria omenirii, este alcãtuitã doar din mituri sau dominatã de mituri, cã ideile de naţiune şi de stat naţional sunt demne de dispreţ, cã poporul român are o atitudine fundamentalã de respingere a strãinilor, chiar de intoleranţã (mai exact spus: este prin esenţã ultranaţionalist, antisemit şi xenofob), cã românii suferã patologic de un lamentabil spirit de imitaţie (a statelor occidentale, cu precãdere) şi cã nu au fost buni deloc în domeniul creaţiei originale, cã întreaga istorie a României este un şir neîntrerupt de mituri, de la geto-daci pânã la "conspiraţia" din 1989 (inclusiv tema sintezei daco-romane, tema etnogenezei, tema voievozilor, apãrarea creştinãtãţii, naţiunea românã, membrii dinastiei de Hohenzollern), cã toţi istoricii importanţi ai ţãrii noastre din secolele XVIII – XX (Nicolae Bãlcescu, A.D. Xenopol, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Şerban Papacostea, Gh. I. Brãtianu, C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu, C. Daicoviciu, David Prodan şi ceilalţi) sunt nişte "naţionalişti" incurabili, "instrumentalizaţi" de regimul comunist, naţionalismul afectându-le decisiv obiectivitatea şi îndemnându-i a recurge la mitizãri ale tuturor episoadelor ce constituie Istoria României.
Constatând, riguros argumentat, toate aceste grave tare ale poporului român şi ale istoriografiei noastre naţionale, Dl Boia demistificã, unul dupã altul, toate miturile construite de popor şi de istorici: "mitul unitãţii daco-geţilor", arãtând cã nu numai dacii şi geţii populau spaţiul Daciei, ci, în egalã mãsurã, şi alte etnii: celţi, sciţi, bastarni, sarmaţi, iliri, greci etc.; "mitul naţiunii medievale", afirmând cã e absurd sã se vorbeascã despre naţiuni în Evul Mediu; "mitul Mihai Viteazul", demostrând cã voievodul nu a fost un "unificator" al celor trei ţãri române, ci doar un "cuceritor" al Moldovei şi Transilvaniei, şi cã majoritatea istoricilor noştri, precum şi alţi intelectuali, în total dezacord cu izvoarele istorice, au fãcut din el figura centralã a unui "mit naţional"; "mitul Eminescu", susţinând cã poetul, dar mai ales publicistul Mihai Eminescu a practicat o "ideologie autohtonistã şi xenofobã", cã versurile lui nu mai sunt gustate astãzi de tineri, cã poporul român a fãcut un simbol naţional dintr-un xenofob, rasist şi antisemit; mitul "unitãţii româneşti", arãtând cã istoricii (naţionalişti fiind toţi) au fost mereu susţinãtori direcţi ai acestui mit, iar teoreticienii specificului naţional au fost filosofii şi literaţii, cu precãdere Mihai Eminescu, Lucian Blaga şi George Cãlinescu, care s-au lãsat robiţi de el, l-au cultivat şi dezvoltat; mitul "naţiunii române ortodoxe", explicâd cã obsesia acestei idei este anacronocã azi, deoarece naţiunile nu se mai numesc astãzi dupã criterii religioase, cã rolul Bisericii ortodoxe române în coeziunea naţionalã este profund modificat faţã de trecut şi redus ca dimensiuni. În fine, Dl Boia demistificã întreaga istorie a României, nescãpându-i niciun mit, şi dã sentinţa definitivã: "Minciuna este mitul fondator al României moderne." (în ziarul on line Adevãrul.ro, din 17 ianuarie 2013).
În aceeaşi ordine de idei, deşi nu o spune direct, onorabilul istoric Lucian Boia semnalizeazã pericolul pe care îl presupune un mit mai recent al românilor: "mitul Academiei Române" şi trece, neîntârziat, şi la demitizarea acesuia. Astfel, într-un articol publicat la 27 februarie 2017 pe Contributors.ro, Dl Boia îi ironizeazã, pe bunã dreptate, pe membrii Academiei Române, dintre care cam jumãtate s-au gãsit sã emitã celebrul Apel denumit Identitate, suveranitate şi unitate naţionalã: "Dacã n-aţi auzit încã de Academia Românã (mulţi români o confundã cu Academia generalului Oprea sau cu Academia de Poliţie) vã asigur cã veţi tot auzi de ea de acum înainte. Academia s-a pus pe treabã. Ţelul urmãrit e nobil: salvarea neamului. Duşmani ai ţãrii, luaţi aminte şi vã înfricoşaţi. Nu mai e de glumã: Academia salveazã România". Chiar aşa! Cum îşi permit nişte simpli academicieni sã se considere responsabili de cele trei valori esenţiale ale neamului românesc?
Mã simt dator, în numele meu personal şi al tuturor românilor care nu se lasã manipulaţi de istoricii români ai secolelor XVIII – XX enumeraţi mai sus şi nici de membrii Academiei române, sã adresez sincere felicitãri, chiar elogii, Editurii Humanitas şi directorului acesteia, Dl Gabriel Liiceanu, care l-au promovat la cote maxime pe istoricul Boia, prin editarea şi difuzarea în tiraje consistente, atât în Limba românã cât şi în cea francezã, a nenumãrate ediţii ale cãrţilor Domniei sale, contribuind astfel la reconstituirea, în ochii umanitãţii, a adevãratei imagini a poporului român.

Nr Comentarii Comentatori
[ Comentează! ] [ Texte ] [ Autori ] [ HOME ]
Cenaclul Literar Online
«Noduri şi Semne»
Editura InfoRapArt
EXPOZIŢIE DE CARTE
Viorela CODREANU TIRON, Vraja clipei, Ed. AnaMarol, 2010
ANTOLOGIE LITERARĂ
Arhiva de ANTOLOGII
FESTIVALUL ASPRA 2014
Biblioteca CENACLULUI
Cărţi publicate de membri
ACTIVITATE LITERARĂ
Arhivă IMAGINI
ATELIER LITERAR
Dicţionar de tehnici
Figuri de stil
Starea poeziei
Literatura fantastică
Curente literare
Reguli de ortografie
Ghid de exprimare
Contact
Istoria cenaclului
Membrii cenaclului
PUBLICÃ ŞI TU!
ONOMANTIA
MĂREŢIA OMULUI
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!
[ Free download]
Revista literara BOEMA
Editura InfoRapArt

OPINII
Opiniile sau punctele de vedere întâlnite aici aparţin celor care le-au exprimat.
POEZIE      PROZĂ      ESEU      TEATRU      UMOR      DIVERSE      BIBLIOTECĂ
Contact: webmaster@inforapart.ro              Copyright © 2002 - ANA & DAN