Cenaclul literar «Noduri si Semne» NODURI ŞI SEMNE Cenaclul literar «Noduri si Semne»
Cenaclul literar «Noduri şi Semne» - «O, brava lume noua, care are astfel de oameni» - [W.Shakespeare - The Tempest]
NOUTĂŢI POEZIE PROZĂ ESEU TEATRU UMOR DIVERSE BIBLIOTECĂ
HOME
CREAŢII LITERARE
Autori-Texte-Opinii
Adaugă un text
Modifică/Şterge text
Modifică/Şterge opinie
ÎNREGISTRĂRI
Înscrie-te!
Modifică înscrierea
Şterge înscrierea
Schimbă parola
NOUTĂŢI
Ultimul text plasat
Ultimul autor înscris
Lista textelor
Lista comentariilor
OPINIA TA
Spune-ţi părerea!
NOU! NOU! NOU!
Termeni & Condiţii
Link-uri utile
Vrei un site personal?
CyberPoems
Poeme cibernetice
Soft nominalizat la Concursul Naţional de e-content, mai-2005
[Free download]
SITE-URI PRIETENE
»  Portal de divertisment
»  Anticariat online
»  Poeme cibernetice
»  Meditaţii, meditatori
»  AnteCV - Testare online
»  Management sexual
»  Testare/evaluare offline
»  Pro LOTO 6/49, 5/40
  Vizitatori:  20212293  
  Useri online:   9  
Cenaclul «Spune ceva»

Revista literara BOEMA

Filme si aplicatii multimedia educationale

DONATI
PENTRU CULTURĂ


Anunţuri: Antologie literară colectivă  
Autor: Florin T. Roman ( Florin T. Roman ) - [ PROZA ]
Titlu: Rugãciune de mulţumire - 1
Doamne sfinte, Dumnezeul nostru, Împãratul împãraţilor şi Domnul domnilor, Ziditorule şi Fãcãtorule a toate, îţi mulţumesc pentru bucuria pe care mi-ai fãcut-o de a mã trimite sã mã nasc în România.
Pentru Podişul Transilvaniei, pentru spicul auriu al Bãrãganului, pentru faţa brãzdatã de soare şi mâinile bãtãtorite de muncã ale ţãranului, pentru doinele şi baladele strãmoşeşti, pentru Eminescu, Slavici şi Iorga, pentru bordeiul din chirpici şi Atheneu, pentru odãjdiile şi predicile preoţilor, pentru Napoca, Apullum, Sarmisegetusa şi Callatis, pentru drobul de miel şi saramurã, pentru Independenţa din 1877, pentru Pãrintele Cleopa şi Pãrintele Galeriu, pentru cultura brâncoveneascã, pentru plug, grapã şi cimpoi, pentru stiloul lui Petrache Poenaru şi cibernatica lui Ştefan Odobleja, pentru dacii lui Decebal şi rãzeşii lui Alexandru cel Bun, pentru Paştele şi Crãciunurile de la Sebiş, pentru ie, altiţã, zadie şi opinci, pentru Rovine, Cãlugãreni, şi Vaslui- Podu’ Înalt, pentru jiana, haţegana şi braşoveana,
Pentru valurile albastre ale Dunãrii şi Lacul Roşu, pãşunile şi dealurile bucovinene, pentru fluierul ciobanului şi naiul lui Zamfir, pentru marama de borangic şi florile lui Luchian, pentru crucile, icoanele şi Liturghia ortodoxe şi pentru Cetatea Sucevei şi Umbra lui Mircea la Cozia şi Întoarcerea lui Alexandru Lãpuşneanu, pentru Junii de la Jidvei şi Grupul Izverna, pentru Nopţile de sânziene şi pentru zongora şi cetera Florentinei şi ale lui Petre Jurj, pentru prispa casei pãrinteşti şi potecile Ceahlãului şi pentru Omu’ bun şi pomu’ copt şi pentru pâinea – cât de rea, pentru De-a v-aţi ascunselea, Şotron şi Lapte gros, pentru Bãlãceanu-Stolnici şi Neagu Djuvara, pentru coama cailor de la Mangalia şi Mausoleul de la Mãrãşeşti, pentru aurul de la Brad şi brazii de la Sinaia, pentru lacrimile mamelor ale cãror feciori erau luaţi la oaste cu arcanul, pentru uşa lui Pãcalã şi paporniţa lui Nea Mãrin,
Pentru troiţa de pe marginea drumului, pentru pastramã, brânza de Hârlãu şi salamul de Sibiu, pentru Dumbrava minunatã, Moartea cãprioarei, Mistreţul cu colţi de argint şi Cloşca cu puii de aur, pentru Gherla, Jilava, Sighet, Târgu Ocna şi Piteşti, pentru plopii fãrã soţ, pentru somnoroasele pãsãrele şi pentru ploaia din luna lui Marte, pentru vorba dulce şi mângâietoare a mamei şi pentru Fraţii Jderi, Fraţii Buzeşti şi Fraţii Petreuş, pentru frescele şi ţãranii lui Grigorescu, pentru Eugen Lovinescu şi Temistocle Popa, pentru Predeal, Moneasa, Sovata şi Vatra Dornei, pentru dulcea vorbã ŢDoamne ajutã!" şi glasul Vicovencei, pentru iarba verde de acasã, pentru codrul - frate cu românul, pentru românul – nãscut poet, pentru şezãtori şi pentru poveştile din bãtrâni, pentru palatele Cotroceni, Mogoşoaia şi Victoria şi cimitirele de la marginea satelor şi pentru turnurile, clopotele şi altarele bisericilor,
Pentru sabia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi pentru rezonanţa intraductibilã a cuvântului Ţdor", pentru Valea Mureşului şi blidul şi ştergarul de pe perete, pentru Valea Oltului şi lada de zestre, pentru Prut şi laviţa de la uliţã, pentru Ţara Crişurilor şi iaga de la grindã, pentru bisericile din lemn şi casele ţãrãneşti, pentru Humanitas şi Anastasia, pentru zãpezile Gutâiului şi Sfântul Nicodim de la Tismana, pentru moşnenii lui Mircea, iobagii lui Iancu şi pandurii lui Tudor, pentru Fãt Frumos şi Ileana Cosânzeana şi pentru lacrimile copiilor cu pãrinţii înstrãinaţi, pentru Mãrgelatu, comisarul Moldovan şi Victor Petrini şi pentru zbenguiala copiilor cu pãrinţii acasã, pentru Marea Secetã din ’46 – ’47 şi pentru România pitoreascã, Baltagul, Descriptio Moldaviae şi Învãţãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu, Teodosie şi pentru icoanele fãcãtoare de minuni şi pentru Vulcãnescu, Ianolide, Gafencu, Crainic, Felea, Gyr şi toţi ceilalţi îngeri din temniţele comuniste, pentru nisipul, valurile înspumate şi pescãruşii Pontului Euxin şi pentru sârba olteneascã şi poarta de lemn maramureşanã,
Pentru graiul dulce, românesc, pentru higegea cu goarnã a Bihorului, tulnicele Apusenilor şi lacrimile vãduvelor de rãzboi şi ale copiilor aşteptându-şi soţii şi taţii ce nu aveau sã se mai întoarcã, pentru crivãţul moldovenesc şi Sfântul Calinic de la Cernica, pentru Peştera Urşilor şi pentru înmormântãrile, parastasele, colivele, lumânãrile şi pomelnicele bunicilor şi strãbunicilor mei, pentru Nae Ionescu, Ţuţea, Puric, Patapievici, Pleşu şi Liiceanu, pentru pãmântul acesta sfânt îmbibat de sângele strãmoşilor, pentru Pãdureanca, Mara, Zamfira, Fefeleaga şi Rada şi pentru bolta înstelatã a Basarbiei şi Fetele de la Cãpâlna, pentru Universitãţile din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi pentru bunãtatea şi cuminţenia ţãranului, pentru Monumentul Eroilor de la Pãuliş şi uniforma ostãşeascã, pentru Davila şi Dongoroz şi pentru fântâna cu cumpãnã şi cu apã limpede şi rece din mijlocul satului, pentru colacul împletit şi paos,
Pentru lancea şi gorunul lui Horea, pentru stuful, crapii, nuferii şi pelicanii Deltei, pentru Blaga, Cioran şi Gânditorul de la Hamangia, pentru Putna, Voroneţ, Vãratec şi Agapia, pentru cureaua şi încruntãrile tatãlui meu, pentru latinitate şi slavonã, pentru şalul lui Piersic şi papionul lui Beligan, pentru vocile Margaretei, Angelei, Corinei şi Mirabelei, pentru Deceneu şi pentru veşnicia nãscutã la sat, pentru buzduganul cu trei peceţi al lui Mihai şi dalta lui Brâncuşi, pentru puştile partizanilor şi bagheta lui Voicu, pentru ţepele lui Vlad şi şevaletul lui Tãttãrãscu, pentru Valea Prahovei, Tisa şi Valea Cernei, pentru bucuria nevestelor şi a copiilor când bãrbaţii şi taţii lor se întorceau vii de la rãzboi şi pentru sarmale, mititei şi Ţpoale-n brâu", pentru Vasile Lupu, Vasile Lucaciu, Vasile Voiculescu, Vasile Conta şi Vasile Şeicaru, pentru duba bãtutã pe uliţele satului, pentru ŢLa mulţi ani!" şi ŢAn nou fericit!", pentru porcul ce se taie de Ignat, pentru toate rãzboaiele de apãrare şi rãzboiul de ţesut, pentru Podul lui Apollodor şi Podul lui Saligni de la Cernavodã, pentru Pãrintele Stãniloae, Pãrintele Iustin Pârvu şi Pãrintele Arsenie Papacioc, pentru Rãscoala din 1907, pentru Junimea şi Badea Cârţan, pentru Cheile Turzii şi Pasul Tihuţa, pentru Irina şi Benone, pentru foşnetul stejarilor seculari şi Cenaclul Flacãra, pentru mieii, mãgarii, oile, vacile, caprele, porcii, boii şi caii de pe pajişti şi de prin grajduri, pentru hramurile, botezurile, nunţile şi maslurile ortodoxe, pentru Mica Ţiganiadã, Cel mai iubit dintre pãmânteni, Jurnalul Fericirii, O scrisoare pierdutã,
Pentru suferinţa profundã şi sãrãcia acestui neam mereu prigonit şi pentru rarele şi efemerele lui bucurii, pentru Mariile Olteniei şi Floricile Bihorului, pentru izvoarele, brazii, mistreţii, urşii şi cerbii carpatini, pentru Noica filosoful şi Noica monahul, pentru cântecele de nuntã şi bocetele de înmormântare, pentru Bulã, Nastratin Hogea şi Hagi Tudose, pentru Ciocârlia, Rapsodia româneascã şi Balada lui Ciprian Porumbescu, pentru primãverile înmugurite ale Apusenilor, pentru Psaltire, Ceaslov şi Acatistier, pentru Nicolae Furdui Iancu, Iancu de Hunedoara şi Ecaterina Teodoroiu, pentru Sihãstria, Nicula, Cozia şi Bodrog, pentru roata olarului şi roata morii, pentru Unirea de la 1600 şi inundaţiile din 1970, pentru pionii lui Polihroniade şi creionul lui Popas şi pentru Dromichaites şi Sfatul oamenilor buni şi bãtrâni, pentru Trandafir de la Moldova, M-a fãcut mama oltean, Maramureş-plai cu flori, Din Ţara Moţilor noi am venit, Ana Lugojana, Mãi Ardeal, Ardeal şi Ghiocel de la Dobrogea,
Pentru talãngile vacilor şi taragotul lui Fãrcaş, pentru Rapsodiile de primãvarã, Vara la ţarã, Emoţie de toamnã, Iarna pe uliţã, pentru bradul de Crãciun şi ouãle de Paşti, pentru Brãtianu, Titulescu şi Coposu, pentru cerul senin al Munteniei şi pentru monahia Maria Oltea (mama lui Ştefan cel Mare), pentru furcã, caier şi fus, pentru Nicã a lui Ştefan a Petrei şi Dana Ionela Jurjuţ, pentru cele mai frumoase, mai multe şi mai variate colinde din lume, pentru Eliade, Palade, Eugen Ionescu, Paler, George Cãlinescu şi pentru eroii din 1989, pentru Trinitas, Muzeul satului şi Tezaur folcloric, pentru Insula Şerpilor, Pasul Rucãr – Bran şi Canalul Dunãre – Marea Neagrã, pentru Moş Ioan Roatã şi Baba Dochia, pentru brâul şi rugile bãnãţene, geamparaua şi pandelaşul dobrogene, pentru Toma Alimoş, Iancu Jianu, Baba Novac şi Andrii Popa, pentru rumânii lui Basarab şi vecinii lui Rareş, pentru Cucuteni şi Adamclisi, pentru Zavaidoc şi Moscopol,
Pentru Pãrintele Teofil Pãrãian, pentru sceptrul lui Carol I, pentru Pãrintele Arsenie Boca, pentru scoverzi şi palinca de Bihor, pentru Doja, pentru Crãişorul Munţilor, pentru Cuviosul Daniil Sihastru, pentru Hanul lui Manuc şi Lãptãria lui Enache şi pentru cutremurul din ’77, pentru ŢCrãciun fericit!" şi ŢHristos a înviat !" pentru Ion Creangã, Ion Barbu, Ion Alexandru şi Ion al lui Rebreanu şi pentru ceramica neagrã de la Marginea şi pentru Pãrinţii Andrei Scrima, Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi Mina Dobzeu şi pentru capra neagrã, floarea de colţ şi cocoşul de munte, pentru mitropoliţii Andrei Şaguna, Antim Ivireanu, Dosoftei şi Varlaam, episcopul Ioan Inocenţiu Micu Klein, diaconul Coresi şi Vasile Goldiş, pentru gerul aspru al Harghitei şi pentru cuptorul de lut ars al ţãranului, pentru Stela şi Arşinel, Jean şi Dem, pentru Dacia lui Burebista şi Dacia Piteşti, pentru Peleş, Bran şi Castelul Huniazilor, pentru surâsul surorii mele şi râsetele prietenilor mei din copilãrie, pentru Cãluşari, Rapsozii Zãrandului şi Junii Sibiului, pentru vârful Moldoveanu, Lacul Sfânta Ana şi Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, pentru Cotnari, Murfatlar, Odobeşti, Panciu, Jidvei şi pentru cã nu am dus niciodatã un rãzboi de cucerire, pentru Câmpulung Muscel şi Câmpulung Moldovenesc,
Pentru pâinea de Pecica şi Pãrintele Tãnase de la Valea Plopului, pentru iernile înzãpezite şi crucea Caraimanului şi pentru cã fost-am io dus la lucru când s-o-mpãrţât norocu’, pentru Grigore Vieru, Zenaida Bolboceanu, Nistru, dealurile basarabene şi pentru ciuberele moţilor şi zborul lui Vlaicu, pentru basma, poalele cu colţişori şi iţari, pentru Sergiu Celibidache şi Sergiu Nicolaescu, pentru Valea Jiului şi Coloana infinitului, pentru Timpul şi Convorbiri literare, pentru cuţitul lui Pintea şi pana lui Cantemir, pentru dimineţile rãcoroase ale Retezatului, pentru ironia lui Caragiale şi urechile lui Birlic, pentru înãlţimile reci ale Babelor, pentru Dealul Feleacului şi monahia Teofana (mama lui Mihai Viteazul), pentru Dimineţi cu ferestre deschise, Sara pe deal şi Ţnopţile" lui Macedonski, pentru ochii umezi şi povstirile bunicii mele, pentru ţarina moţeascã, bãtuta moldoveneascã şi Periniţa, pentru Gheorghe Lazãr, Spiru Haret, Dimitrie Ţichindeal şi Râpa Robilor de la Aiud,
Pentru Harap Alb, Divertis, Ivan Turbincã şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni, pentru brânza şi lâna oilor sibiene şi bucovinene, pentru nobleţea zimbrilor de la Haţeg şi Cazinoul din Constanţa, pentru trilurile privighetorii şi cobza lui Tudor Gheorghe, pentru cãldãrari, covaci, lingurari, aurari, gabori, şatrã şi cãruţa cu coviltir şi pentru Şcoala Ardeleanã şi Şcoala de la Pãltiniş, pentru Curtea de Argeş, Tismana şi Râmeţi, pentru cântecele de stea şi Hora Unirii, pentru susurul cristalin al izvoarelor carpatine şi cântecele de leagãn, pentru Coşbuc şi Minulescu, cioareci, cãmeşã şi chimir, Alecsandri şi Nichita, Iza, Mara şi Vişeu, pentru Bãlcescu şi întreg exilul românesc şi pentru proverbiala ospitalitate a românului şi pentru Cimitirul vesel de la Sãpânţa şi Unirea din 1859, pentru Coandã şi Antipa şi pentru mielul ce se taie de Paşti, pentru Ultima scrisoare a lui Beniuc şi Rugã pentru pãrinţi a lui Pãunescu, pentru Nadia, Ilie, Patzaichin, Doroftei, Hagi, şi toţi campionii noştri olimpici, mondiali, europeni, balcanici şi naţionali, pentru ulcior şi covatã, pentru totemul Cap de lup şi drapelul Tricolor, pentru Piatra Craiului, Piatra Neamţ, Piatra Scrisã, Piatra Arsã şi ŢDeşteaptã-te române",
Pentru monahia Benedicta (Zoe Dumitrescu-Buşulenga), Ana Aslan şi Ana Blandiana, Veronica Micle, Leopoldina Bãlãnuţã, Nina Cassian, Eugenia Vodã şi Monica Lovinescu, pentru familiile de iobagi şi rãzeşi cu câte zece - şaisprezece copii, pentru rubedeniile mele şi colegii mei de grãdiniţã, de şcoalã, de facultate, de muncã, pentru Phoenix şi Colibri, pentru ardeleana, mãrunţelul şi nedeile transilvane, pentru târguri şi iarmaroace, pentru Oituz, Smârdan, Flãmânzi, pentru toate mãnãstirile şi schiturile din inima codrilor şi din pustia oraşelor, pentru Padeş, Bobâlna şi Blaj, pentru proverbele, zicãtorile şi ghicitorile pline de tâlc, pentru Luceafãrul, Amintirile din copilãrie şi Coana Chiriţa, pentru utrenii, vecernii şi miezonoptici, pentru Mioriţa şi Meşterul Manole, pentru Ţara Fãgãraşului şi Bruckentalul Sibiului, pentru Ilaşcu, Chişinãu, Ion Aldea Teodorovici, Cernãuţi, Anastasia Lazariuc, Nicolae Botgros şi Lãutarii lui, pentru Ioana Radu şi Ion Dacian,
Pentru gustul veninului şi-al pelinului, pentru armoniile pricesnelor, pentru şuieratul vântului prin fãget şi pentru vocea Mariei Tãnase, pentru carul cu boi, cãldãrile ţiganilor, luntrea lipoveanului, cocia cu cai şi pentru monahul Nicolae Steinhardt, pentru Capul de bour şi pentru Politehnicile din Timişoara şi Craiova, pentru vioara lui Enescu, ploaia ce picã-n obraz, arcuşul lui Drãgoi şi serile Rugului Aprins de la Antim, pentru limba vechilor cazanii, pentru Alba Iulia, Roşia Montanã, Crişul Negru şi albastrul de Voroneţ, pentru marşurile ostãşeşti şi cântecele patriotice, pentru Zdreanţã şi Patrocle, pentru petrolul de la Ploieşti şi Cheile Nerei, pentru Paleologu şi Ţiţeica, pentru clop, catrinţã, cojoc şi brâu, şi pentru Bãile Herculane, Bãile Felix şi Bãile Tuşnad, pentru Miticã şi Caţavencu, pentru Cãlimãneşti, Borsec, Olãneşti, Praid, pentru De-a hoţii şi vardiştii şi Piua şi pentru Cireşarii şi Toate pânzele sus,

Nr Comentarii Comentatori
[ Comentează! ] [ Texte ] [ Autori ] [ HOME ]
Cenaclul Literar Online
«Noduri şi Semne»
Revista Boem@
EXPOZIŢIE DE CARTE
Eduard Zalle, Doamna bruna, Ed. Semne, Bucuresti, 2010
ANTOLOGIE LITERARĂ
Arhiva de ANTOLOGII
FESTIVALUL ASPRA 2014
Biblioteca CENACLULUI
Cărţi publicate de membri
ACTIVITATE LITERARĂ
Arhivă IMAGINI
ATELIER LITERAR
Dicţionar de tehnici
Figuri de stil
Starea poeziei
Literatura fantastică
Curente literare
Reguli de ortografie
Ghid de exprimare
Contact
Istoria cenaclului
Membrii cenaclului
PUBLICÃ ŞI TU!
ONOMANTIA
MĂREŢIA OMULUI
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!
[ Free download]
Revista literara BOEMA
Editura InfoRapArt

OPINII
Opiniile sau punctele de vedere întâlnite aici aparţin celor care le-au exprimat.
POEZIE      PROZĂ      ESEU      TEATRU      UMOR      DIVERSE      BIBLIOTECĂ
Contact: webmaster@inforapart.ro              Copyright © 2002 - ANA & DAN